Skip to content

Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť Agrobell s.r.o. neberie súkromie na ľahkú váhu. Náš prístup pri ochrane vášho súkromia sa opiera o tieto nasledujúce pravidlá:

 1. Ceníme si dôvery, ktorú v nás vkladáte tým, že nám zverujete svoje osobné údaje. Vaše osobné údaje vždy využijeme len čestným a poctivým spôsobom, aby nedošlo k strate vašej dôvery.
 2. Poskytujeme transparentné informácie o tom, akým spôsobom nakladáme s vašimi osobnými údajmi. Vždy budete jasne vedieť, ktoré údaje zhromažďujeme, čo s nimi robíme, s kým ich zdieľame a na koho by ste sa mali obrátiť v prípade, že máte akékoľvek pochybnosti.
 3. Podnikneme všetky príslušné kroky k tomu, aby sme vaše osobné údaje riadne zabezpečili a ochránili ich pred zneužitím.
 4. Splníme všetky požiadavky príslušných zákonov a nariadení na ochranu údajov a budeme spolupracovať s príslušnými úradmi. Ak príslušná legislatíva na ochranu údajov nebude k dispozícii, budeme postupovať podľa všeobecne platných princípov pre ochranu osobných údajov.

KTO SPRACOVÁVA VAŠE ÚDAJE?

Miroslav Belička, info@farmasliac.sk ako správca budeme spracovávať Vaše osobné údaje podľa nižšie uvedených podmienok.

AKÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

Jedná sa tak najčastejšie o  údaje, ktoré  nám oznámite  pri odoslaní kontaktného formulára:

 • E-mail
 • Meno a priezvisko
 • Telefónne číslo
 • Ďalšie údaje Vami dobrovoľne vyplnené v kontaktnom formulári

 a ďalej  údaje, ktoré od získame tým, že používate naše služby:

 • IP adresa
 • súbory cookies
 • prípadne iný online identifikátor

BEZPEČNOSŤ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Aby sme zabránili stratám, zneužívanie alebo pozmeňovanie vašich osobných údajov, budeme vykonávať primerané technické a organizačné opatrenia.

Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete, budeme ukladať na našich zabezpečených serveroch (ochrana heslom a bránou firewall).

AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ?

V prípade akéhokoľvek dotazu na ochranu osobných údajov či odvolania súhlasu s ďalším spracovaním Vašich osobných údajov prosím využite kontaktného formulára, či písomne na našej adrese: Miroslav Belička, info@farmasliac.sk

V tejto súvislosti by sme Vás chceli upozorniť, že môžeme chcieť, aby ste nám vhodným spôsobom preukázali svoju totožnosť, aby sme si mohli overiť Vašu identitu. Ide o preventívne bezpečnostné opatrenia, aby sme zamedzili prístupu neoprávnených osôb k Vašim osobným údajom. Za účelom zvyšovania kvality služieb a uchovávanie záznamov o plnení našich povinností vyplývajúcich zo zákona je všetka komunikácia s Vami monitorovaná.